Pielęgniarki i położne będą mogły być kształcone niestacjonarnie

16.07.2019

Senat – izba wyższa polskiego parlamentu – opowiedział się jednogłośnie za nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z nią kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej.

Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. Zakłada ona, że program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same jak dla studiów prowadzonych stacjonarnie.

Zgodnie z nowelizacją pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie mógł być wykorzystywany na przykład na udział w konferencjach i kursach naukowych.

jp


Szkolnictwo wyższe