Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w międzynarodowym projekcie wzmacniającym zielone gospodarki w Azji

16.07.2019

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska biorą udział w międzynarodowym projekcie „Wzmocnienie zielonej gospodarki w trzech krajach azjatyckich” (EGEA, Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia) finansowanym w ramach programu Erasmus+.

Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 i obejmuje wsparcie dla Republiki Kirgiskiej, Nepalu oraz Indii. 

Jak informuje SGGW, obecnie rozwój społeczno-gospodarczy tych krajów w dużej mierze opiera się na zużyciu zasobów naturalnych. W związku z tym stoją one przed wyzwaniami, stanowiącymi zagrożenie dla ich przyszłego zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze to: wyczerpywanie się zasobów naturalnych, utrata podstawowych naturalnych ekosystemów i stagnacja kapitału ludzkiego.

Celem projektu jest „identyfikacja, a następnie określenie możliwości wspierania umiejętności niezbędnych do implementacji zielonej gospodarki w różnych grupach docelowych (uczniowie, nauczyciele, specjaliści, młode pokolenia) i dla różnych obszarów tematycznych”.

jp


Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe