Powstał Łódzki Klaster Fala Energii

22.07.2019

Veolia Energia Łódź, Aqua Park Łódź oraz Politechnika Łódzka i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiły Łódzki Klaster Fala Energii – informuje Politechnika Łódzka.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Celem głównym przedsięwzięcia jest ścisła współpraca członków klastra w obszarze rozwoju energetyki odnawialnej. W ramach klastra mają być rozwijane źródła geotermalne, fotowoltaika i źródła kogeneracyjne oraz efektywna dystrybucja wytworzonej energii za pośrednictwem istniejących systemów. 

Współpraca z instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi ma sprzyjać pobudzaniu innowacyjności w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii.

jp


Nowoczesna gospodarka