Pierwsza w Polsce Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii otwarta na Politechnice Łódzkiej 

16.12.2022

Na Politechnice Łódzkiej (PŁ) otwarto pierwszą w Polsce, pilotażową Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT). Będzie to miejsce organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opartych na pracy problemowej, projektowej oraz trzech wiodących ścieżkach STEAM: robotyce, programowaniu i multimediach.

W uroczystym otwarciu Pracowni PAKT uczestniczył m.in. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Jako wiodąca uczelnia techniczna rozumiemy społeczną potrzebę uruchomienia pilotażowych, nowoczesnych pracowni cyfrowych, które będą doskonale uzupełniały proces edukacji akademickiej. Bardzo dobrze rozumiemy także ideę uczenia się przez całe życie, dlatego uruchomienie pracowni otwartej dla społeczności lokalnej wpisuje się w naszą misję – powiedział prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju PŁ.

jp


Nauki techniczne