Pierwszy kierunek studiów na Politechnice Śląskiej z prestiżową amerykańską akredytacją ABET

12.09.2023
Politechnika Śląska

Program studiów I stopnia w języku angielskim – Interdisciplinary studies: Control, Electronic and Information Engineering, realizowany na wydziale automatyki, elektroniki i informatyki Politechniki Śląskiej uzyskał prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology – informuje uczelnia.

ABET to organizacja akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki, inżynierii i technologii inżynierskich. Jest organizacją non-profit zajmującą się oceną jakości kształcenia przez akredytację programów nauczania, którą obecnie posiada 4564 programów prowadzonych przez 895 instytucji w 40 krajach.

Akredytacja ABET stanowi potwierdzenie spełnienia standardów, gwarantujących przyszłym pracodawcom wysokie kompetencje absolwentów rozpoczynających praktykę zawodową w obszarze innowacji, wdrażania nowych technologii oraz identyfikowania społecznych potrzeb zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/pierwszy-kierunek-studiow-w-politechnice-slaskiej-z-prestizowa-amerykanska-akredytacja-abet/

jsz


Szkolnictwo wyższe