Po pandemicznej przerwie na Uniwersytecie Wrocławskim wznowiono projekt dla dzieci i młodzieży 

21.07.2021

Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wznowiona została III edycja projektu dydaktycznego „Świat odkrywców, odkrywanie świata – nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”. Głównym realizatorem projektu jest wydział nauk biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Projekt ma rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz kompetencje społeczno-komunikacyjne u dzieci i młodzieży. Zakłada również szerzenie wartości estetycznych i etycznych w osobistym rozwoju ucznia i uczennicy, a także patriotycznych postaw w kontekście umiłowania ojczystej przyrody i poszanowania dóbr przyrodniczych i narodowych oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za stan środowiska.

Działania są współfinansowane przez Unię Europejską za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni” – czytamy w serwisie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej: https://uni.wroc.pl/iii-edycja-projektu-edukacyjnego-dla-uczniow-i-uczennic-szkol-podstawowych-juz-za-nami/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia