Umowa o współpracy dydaktycznej uczelni lubelskich

22.07.2021

Członkowie Związku Uczelni Lubelskich: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisali umowę o współpracy dydaktycznej.

W ramach umowy uczelnie określiły zasady współpracy stron przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunku studiów, wspólnych wykładów, szkoleń, warsztatów i webinarów.

Związek Uczelni Lubelskich powstał pod koniec 2017 roku. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

Program naszej współpracy, który staramy się realizować od początku tej kadencji owocuje kolejnymi umowami. Ta dzisiejsza dotyczy współpracy w zakresie dydaktycznym, (…) ale za moment będziemy chcieli pochwalić się również aktywnościami w zakresie budowania dobrych relacji i praktyk dotyczących badań oraz współpracy międzynarodowej, wdrożeń i sfery okołobiznesowej oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym – powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

jp


Szkolnictwo wyższe