Podpisaliśmy Quantum Pact

25.03.2024
fot. MNiSW

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister nauki Dariusz Wieczorek podpisali w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Quantum Pact, czyli dokument wzmacniający europejską współpracę na rzecz rozwoju ekosystemu technologii kwantowych światowej klasy.

Europejska Deklaracja dotycząca Technologii Kwantowych (Quantum Pact) jest dokumentem opracowanym pod przewodnictwem prezydencji hiszpańskiej w Radzie Unii Europejskiej, który podkreśla strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla konkurencyjności UE w obszarach nauki i przemysłu oraz postuluje współpracę na rzecz rozwoju w Europie światowej klasy ekosystemu technologii kwantowych. 

Dotychczas Quantum Pact podpisało 18 państw: Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia i Szwecja. Teraz do tego grona dołączyła Polska. 

Sygnatariusze deklaracji uznają strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla naukowej i przemysłowej konkurencyjności UE oraz zobowiązują się do współpracy w rozwoju ekosystemu technologii kwantowych w całej Europie. Za cel wspólnych działań stawiają sobie uczynienie Europy „doliną kwantową” świata, czyli regionem wiodącym pod względem innowacji kwantowych.

jp


Nowoczesna gospodarka