Podsumowanie międzynarodowego projektu RurAction

16.09.2020

W dniach 21-22 września odbędzie się konferencja „Social Entrepreneurship and Social Innovations in Rural Regions”. Będzie to podsumowanie projektu „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”, w którym uczestniczą badacze z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.

Celem projektu było zbadanie sposobów funkcjonowania innowacji społecznych w regionach słabych strukturalnie w Europie oraz poznanie roli przedsiębiorców społecznych w inicjowaniu innowacji. Przez dwa dni konferencji członkowie konsorcjum i badacze z całego świata zaprezentują aktualne wyniki badań dotyczących tych tematów – informuje uczelnia.

Poznańska uczelnia jest jedynym polskim członkiem konsorcjum RurAction. W trakcie konferencji prof. Tadeusz Stryjakiewicz i mgr Barrai Hennebry przedstawią rezultaty swoich prac badawczych oraz zaprezentują przygotowany w ramach projektu film dokumentalny.

 

jsz


Wydarzenia