Politechnika Bydgoska beneficjentem ogólnopolskiego programu „Welcome to Poland”

17.05.2022
Fot. Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska (PB) została beneficjentem ogólnopolskiego programu „Welcome to Poland”. Celem programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy.

W ramach programu wdrażany jest projekt „Welcome to PBS – przystosowanie Politechniki Bydgoskiej do przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej. 

Na Politechnice zostaną przeprowadzane warsztaty integracyjno-kulturowe oraz wyjazdy, dzięki którym studenci oraz kadra zagraniczna będzie mogła poznać polskie zwyczaje i kulturę, a studenci i kadra polska zaznajomić się ze zwyczajami i kulturą panującą w krajach pochodzenia zagranicznej społeczności akademickiej PB – informuje uczelnia.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe