Akademia Nauk Stosowanych w Koninie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę partnerską

17.05.2022
Fot. dotshock/easyfotostock/ East News

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu podpisały umowę partnerską. Dzięki porozumieniu partnerzy zrealizują projekt „Akademia Ubezpieczeń Społecznych” dedykowany studentom studiów I i II stopnia, uczestnikom studiów podyplomowych, a także pracownikom instytucji – sygnatariuszy.

Projekt ma na celu współpracę partnerską w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych działań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki zawartemu porozumieniu specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą prowadzili wykłady, szkolenia i konsultacje z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów i pracowników – zarówno naukowych jak i administracji.

Partnerzy będą także wspólnie organizować konferencje i inne wydarzenia naukowe i promocyjne. Porozumienie umożliwi także studentom Akademii odbywanie staży i praktyk w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – informuje uczelnia.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe