Uczelnia z Polski w konsorcjum na rzecz naukowców – uchodźców

17.05.2022
Fot. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie jest jedyną uczelnią z Polski i Europy Środkowej, która weszła w skład konsorcjum szkół wyższych, udzielających schronienia i dających możliwość dalszej pracy naukowcom, zmuszonym do emigracji ze swoich krajów i macierzystych instytucji. Są w nim m.in. uniwersytety: Carnegie Mellon, McGill, Northwestern, Columbia, Yale. Łącznie blisko 50 znanych instytucji edukacyjnych z całego świata.

Powstanie międzynarodowej sieci szkół wyższych zainicjowała nowojorska uczelnia The New School. Program dla naukowców-uchodźców obejmuje wolny dostęp do zasobów bibliotecznych i webinariów, możliwość kontynuacji własnych badań oraz udział w stacjonarnych seminariach w The New School dla wszystkich międzynarodowych stypendystów o statusie uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w uczelniach goszczących.

ALK wspiera naukowców z objętej wojną Ukrainy, a wcześniej przyjmowała na studia studentów-uchodźców z państw totalitarnych, którym udzielała stypendiów.

jp


Szkolnictwo wyższe