Politechnika Bydgoska otrzymała dofinansowanie projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” 

09.12.2022
Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowanie projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Celem działań jest wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni.

Restrukturyzacja w strukturze organizacyjnej uczelni przyczyni się do podniesienia zdolności instytucjonalnej w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia oraz doskonalenia kompetencji dydaktycznych – informuje Politechnika.

W projekcie zaplanowano cykl szkoleń pilotażowych dla kadry dydaktycznej i wspierającej proces kształcenia. Wyszkolona w projekcie kadra będzie stanowić zespół wspierający dla pozostałych nauczycieli akademickich. Pracownie projektowe będą wyposażone w narzędzia dydaktyczne, które podniosą jakość i zwiększą atrakcyjność dydaktyki. Wdrożenie wypracowanych standardów i procedur dotyczących programów studiów i umiędzynarodowienia umożliwi ich ujednolicenie, monitorowanie i efektywne zarządzanie.

Więcej: https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/doskonalosc-dydaktyczna-uczelni-projekt-z-dofinansowaniem-mein

 

jsz


Szkolnictwo wyższe