Pierwsza polska uczelnia, która zmierzy swój ślad węglowy

12.12.2022
Martin Poole / Mood Board / Rex Features

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie jako pierwsza uczelnia w Polsce zmierzy ślad węglowy uczelni i każdego kierunku studiów. ALK wykorzysta do tego narzędzia firmy TerGo, której misją jest ochrona planety i całej ludzkości. 

ALK podkreśla, że od dawna wdraża proekologiczne rozwiązania, podporządkowując je celom zrównoważonego rozwoju. Uczelnia ograniczyła zużycie energii przez termomodernizację i fotowoltaikę, segreguje śmieci, ogranicza zużycie papieru i plastiku, wreszcie założyła miejską pasiekę. 

Teraz zamierza dowiedzieć się, ile CO2 produkują zajęcia dydaktyczne i inne aktywności na uczelni i w jaki sposób można ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko, uzyskując w zamian tzw. kredyty węglowe. Można będzie je zamieniać choćby na nasadzenia drzew na nieużytkach.

Jako jednostka naukowa, Koźmiński zobowiązuje się nie tylko do ograniczania emisji CO2, ale także do wpływania na postawy studentów i wszystkich interesariuszy. W ramach rozwiązań TerGo każdy student może uzyskać wyliczenia własnego śladu węglowego, jaki wiąże się z uzyskaniem dyplomu.

jp


Szkolnictwo wyższe