Politechnika Krakowska i MAN Trucks zawarły porozumienie o współpracy

12.02.2024
fot. Jan Zych PK

Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych i analiz technologicznych, wzajemnych szkoleń dla pracowników, stażów i praktyk dla studentów oraz innych inicjatyw dydaktyczno-badawczych podpisali prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej (PK) oraz dr Richard Slovák, prezes zarządu MAN Trucks i Bogdan Lis, członek zarządu spółki ds. personalnych.

Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci i pracownicy PK, szczególnie Wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Lądowej, będą mogli odbywać w zakładzie MAN Trucks w Niepołomicach zajęcia w formie wycieczek dydaktycznych oraz specjalistycznych szkoleń. 

W ramach współpracy przewiduje się również możliwość prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych przez specjalistów z zakładów MAN-a, a w dalszej perspektywie powołanie wspólnych, dualnych form kształcenia. 

Firma zaoferuje też studentom praktyki i staże oraz możliwość uczestniczenia w wybranych swoich projektach. Porozumienie przewiduje także możliwość podejmowania przez studentów w pracach dyplomowych rzeczywistych problemów inżynierskich, pojawiających się w działalności firmy.

jp


Nauki techniczne