Politechnika Łódzka z sukcesem aplikuje o europejskie środki na programy badawcze

14.11.2022
Jacek Szabela PŁ

Politechnika Łódzka (PŁ) w nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 dotychczas złożyła 44 aplikacje, z czego dofinansowanie uzyskało 10 projektów, a 8 kolejnych oczekuje na ocenę.

Podpisano już umowy o dofinansowanie czterech projektów w ramach Programu Horyzont Europa. W przypadku kolejnych dwóch, umowy zostaną zawarte w najbliższym czasie – informuje PŁ. 

Dwa projekty w ramach programu Horyzont Europa oraz jeden w ramach programu LIFE są koordynowane przez PŁ. Współczynnik sukcesu aplikacji z PŁ wynosi 27,8% i jest znacznie wyższy niż średnia aplikantów w całej UE wynosząca 10,53%.

Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik i prorektor ds. nauki, prof. Łukasz Albrecht spotkali się z koordynatorami nowych, międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Wręczyli im pamiątkowe dyplomy, podkreślając że zaangażowanie w międzynarodowe projekty badawcze to szereg korzyści i możliwość współpracy, a także udział w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

jp


Innowacje