Politechnika Opolska rozpoczyna współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02.02.2021

Politechnika Opolska podpisała porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokument zakłada m.in. działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami, wsparcie takich osób w realizacji procesu kształcenia, organizowanie wspólnych szkoleń i poszukiwanie źródeł finansowania inicjatyw w obszarze kształcenia osób z niepełnosprawnościami. 

– Współpraca z jednostkami, szczególnie uczelniami wyższymi, jest dla nas szczególnie istotna. Mam nadzieję, że to będzie początek szerszych działań – mówi dyrektor opolskiego oddziału Funduszu, Łukasz Żmuda cytowany w serwisie uczelni.

Podpisane porozumienie, to nie pierwsza inicjatywa politechniki na rzecz osób niepełnosprawnych. W zeszłym roku na uczelni utworzono Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zlikwidowano wiele architektonicznych barier, udźwiękowiono strony internetowe, zakupiono także  pętle induktofoniczne, skanery biblioteczne, wózki ruchowe i Face Controller – komputer sterowany mimiką.

Więcej: https://wu.po.opole.pl/politechnika-opolska-rozpoczyna-wspolprace-z-pfron/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe