Zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

02.02.2021

Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie trwa zimowy nabór na studia II stopnia z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów, IT Cyber Security, gospodarki przestrzennej oraz na wiele kierunków studiów podyplomowych.

Rekrutacja na IT Cyber Security potrwa do 10 lutego. To dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim, na których mają być szkoleni specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa. Studenci będą poznawali różnego rodzaju techniki pozwalające pokonać zagrożenia występujące w sieci. 

Kierunek adresowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

W przypadku inżynierii nowoczesnych materiałów oraz gospodarki przestrzennej rekrutacja zakończy się 14 lutego. 

jp


Szkolnictwo wyższe