Politechnika Śląska będzie współpracować z firmą Alstom Konstal

22.11.2021

Politechnika Śląska będzie współpracować z firmą Alstom Konstal. Podpisane przez rektora uczelni prof. Arkadiusza Mężyka i członka zarządu firmy Artura Fryczkowskiego porozumienie dotyczyć będzie min. działalności naukowo-badawczej oraz badawczo-rozwojowej, kształcenia i doskonalenia kadr, wymiany doświadczeń i komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Partnerzy zapowiadają realizację wspólnych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, współpracę przy realizacji praktyk, staży, podróży studyjnych, organizowanie wykładów, seminariów i konferencji, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz współfinansowanie studiów i staży doktoranckich. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony – informuje uczelnia.

Alstom Konstal specjalizuje się w produkcji wagonów metra oraz tramwajów nowej generacji, współpracuje w produkcji z innymi fabrykami koncernu.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe