Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpisał porozumienia o współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki

23.11.2021

Umowa zawarta między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie a Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) zakłada realizację wspólnych projektów naukowych, informatycznych, wdrożeniowych, edukacyjnych oraz społecznych, organizację programów praktyk i staży zawodowych COI dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu, wsparcie merytorycznie pracowników i studentów w zakresie prac w obszarze informatyki, a także podjęcie wspólnej aktywności, zmierzającej do promowania tej dziedziny nauki.

Udało nam się sfinalizować projekt, który mam nadzieję w niedalekiej przyszłości będzie owocował wydarzeniami, sukcesami obopólnej korzyści na polu dydaktycznym, kształceniowym, ale również naukowo-badawczym – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

COI jest obecnie największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje m.in. zadania wyznaczane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe