Politechnika Śląska w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce

06.10.2022
Tomasz Kawka/East News

Politechnika Śląska znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce. Według  raportu Urzędu Patentowego RP za 2021 rok uczelnia uzyskała 116 patentów na wynalazki, a także 4 prawa ochronne na wzory użytkowe oraz 7 praw z rejestracji na wzory przemysłowe.

Politechnika Śląska awansowała w rankingu w stosunku do poprzedniego roku i obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich zgłaszających podmiotów (krajowych i zagranicznych).

– Procedura patentowania na Politechnice Śląskiej jest konsekwentnie realizowana przez rzeczników patentowych Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (CITT) oraz rzecznika patentowego działającego przy JM Rektorze. Naszym celem jest ochrona rezultatów prac pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, a co za tym idzie, systematyczny wzrost liczby chronionych rozwiązań, co widać w publikowanych rankingach i raportach – mówi dyrektor CITT dr inż. Magdalena Letun-Łątka cytowana w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/politechnika-slaska-w-czolowce-najbardziej-innowacyjnych-podmiotow-w-polsce/

 

jsz


Innowacje