Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski będą wdrażać inicjatywę Uniwersytetu Europejskiego

02.06.2022
Anna Mitek Politechnika Wrocławska

Władze Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie członkostwa w Europejskich Sojuszach Uniwersyteckich ArQus i Unite!. – Ta deklaracja wspólnych działań jest naturalną konsekwencją dążenia do tego, by akademicki Wrocław był bardziej europejski – podkreślali prorektorzy obu uczelni.

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę przy wypełnianiu misji powierzonej im jako członkom Europejskich Sojuszy Uniwersyteckich ArQus (Uniwersytet Wrocławski) i Unite! (Politechnika Wrocławska).

Współpraca ma dotyczyć wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z wdrażania inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego, podejmowania wspólnych działań wynikających z realizacji tej inicjatywy, promocji umiędzynarodowienia aktywności dydaktycznej i badawczej oraz wymiany informacji dotyczących międzynarodowych działań dydaktycznych i badawczych. Szczegóły wspólnych przedsięwzięć określą późniejsze umowy zawarte pomiędzy uczelniami – informuje Politechnika.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/razem-z-uniwersytetem-wroclawskim-bedziemy-wdrazac-inicjatywe-uniwersytetu-europejskiego-12474.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe