Politechnika Wrocławska powołała do życia Academię Iuvenum

16.04.2021

Politechnika Wrocławska powołała do życia Academię Iuvenum. Ma ona tworzyć młodym naukowcom warunki, zachęcające do dalszego rozwoju i związania swojej przyszłości z Politechniką i być platformą do interdyscyplinarnej wymiany intelektualnej – czytamy w serwisie uczelni. 

Do członkostwa w Academii zaproszeni są naukowcy, którzy nie ukończyli 35 lat i są minimum rok po doktoracie. Gremium ma liczyć docelowo 48 osób. Co roku wybieranych będzie 24 nowych reprezentantów, na kadencję trwającą 2 lata akademickie. Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny dorobku i planu naukowego na najbliższe lata.

Członkowie Akademii mogą liczyć na korzyści, które ułatwią im skupienie się na pracy naukowej – uzyskają dodatkowe 50 proc. pensji adiunkta, ich pensum dydaktyczne będzie zredukowane do poziomu 120 godzin. Ponadto zostaną objęci programem specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów m.in. ze skutecznego pozyskiwania grantów, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami i sztuką argumentowania.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/politechnika-wspiera-mlodych-elitarna-academia-iuvenum-to-program-dla-nich-11984.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe