Polsko-chiński projekt na Uniwersytecie Zielonogórskim

05.02.2024
fot. Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Wojciech Paszke z Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył grant w międzynarodowym konkursie SHENG organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Na badania otrzymał 866 tys. zł.

Projekt „Sterowanie wspomagane danymi pomiarowymi w czasie rzeczywistym i optymalizacja wydajności dla złożonych nieliniowych systemów produkcji wsadowej” będzie jednocześnie realizowany na 3 uczelniach – na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, na dwóch chińskich uczelniach – na Politechnice w Dalian i Uniwersytetecie Jiangnan w Wuxi – partnerskim mieście Zielonej Góry. 

Efektem przedsięwzięcia będzie m.in. publikacja ponad 30 wysokiej jakości artykułów naukowych w renomowanych międzynarodowych i krajowych czasopismach oraz na konferencjach z zakresu sterowania oraz utworzenie pilotażowych stanowisk doświadczalnych i aplikacyjnych systemów kontroli wsadowej. 

Więcej: https://uz.zgora.pl/aktualnosci/projekt-prof-wojciecha-paszke-z-instytutu-automatyki–elektroniki-i-elektrotechniki-uz-zdobyl-grant-w-miedzynarodowym-konkursie-sheng-3872.html

 

jsz


Nauki techniczne