Polsko-czeskie projekty badawcze w ramach konkursu Weave-UNISONO

17.01.2023
Gerard/REPORTER

Dzięki współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z czeską agencją Czech Science Foundation (GAČR) sześć zespołów z Polski będzie mogło już wkrótce rozpocząć prace badawcze. Na współpracę z partnerami czeskimi otrzymały niemal 7 mln zł. Cztery projekty będą realizowane w grupie nauk ścisłych i technicznych, dwa w obszarze nauk o życiu.

W grupie nauk ścisłych i technicznych najwyższą kwotę, 1,6 mln zł, przeznaczono na projekt „Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA” realizowany przez prof. dr hab. Artura Bednarkiewicza z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, wspólnie z prof. dr hab. Hansem Gorrisem z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 

W obszarze nauk o życiu finansowanie w wysokości ponad 1,3 mln złotych przyznano dr Małgorzacie Stanek z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu na temat wpływu obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i glebę. Po stronie czeskiej projektem pokieruje dr Jan Pergl z Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, zaś partnerem projektu po stronie polskiej będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach.

jp


Badania i rozwój