Plan pracy dla programu Horyzont Europa na lata 2023-2024

18.01.2023
UMCS

Komisja Europejska opublikowała Programy Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024, w tym dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – poinformowało N rodowe Centru Nauki (NCN).

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) są częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa. Wspierają naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. 

Jednocześnie umożliwiają instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Projekty wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Na finansowanie 5 głównych typów projektów MSCA wyasygnowano ponad 886 mln euro na rok 2023 i ponad 902 mln euro na rok 2024.

Więcej:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf

jp


Badania i rozwój