Polsko-Irlandzkie Studia Historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.11.2022
Uniwersytet im. Adama MIckiewicza w Poznaniu

Polsko-Irlandzkie Studia Historyczne to nowy projekt badawczo-edukacyjny realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie historycznych relacji między Polską a Irlandią, zwłaszcza w odniesieniu do XX wieku.

Badania będą miały silny wymiar społeczny – odnosić się będą do zmieniającej się obecnie struktury społecznej Irlandii. Ma to umożliwić Polakom mieszkającym w Irlandii, a także tym, którzy się tam urodzili, a obecnie mieszkają w Polsce, głębszą identyfikację z obydwoma krajami – czytamy w serwisie uczelni.

W ramach przedsięwzięcia powstała platforma internetowa znajdująca się pod adresem polsko-irlandzkiestudiahistoryczne.com. Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące projektu, artykuły naukowe będące zwieńczeniem prowadzonych badań, repozytorium, a także listę książek i artykułów dotyczących historycznych relacji irlandzko-polskich.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/polsko-irlandzkie-studia-historyczne

 

jsz


Humanistyka