Badacze z Polski i Ukrainy pracują nad Słownikiem Wyrazów Ratujących Życie

16.11.2022
Artur Barbarowski/East News

Z inicjatywy dra Michała Palucha z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie i ukraińskiego psychologa Aleksandra Tereszczenki powstaje publikacja zawierająca ważne wyrażenia i zwroty, mające znaczenie w obliczu wojny.

W polsko-ukraińskiej publikacji zbierane były słowa, wyrażenia, zwroty i inne formy wypowiedzi, które, w obliczu wojny na Ukrainie mają szczególnie ważne i przejmujące znaczenie. W ten sposób powstanie Słownik Wyrazów Ratujących Życie.

Powołany przez dra Palucha komitet redakcyjny, złożony m.in. z językoznawców, antropologów i pedagogów, planuje usystematyzować zebrany materiał, nadając hasłom definicje i konteksty. Wydanie słownika planowane jest najpóźniej na luty 2023 roku, czyli rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

jp


Humanistyka