Polsko-norweski projekt Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

16.09.2022
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej realizuje projekt „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia”. Partnerem w projekcie jest Arktyczny Uniwersytet Norwegii w Tromsø, operatorem przedsięwzięcia jest Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach projektu opracowano już wyniki raportu z badań ankietowych i rozmów z grupą fokusową. W kolejnych miesiącach opracowane zostaną również: portal edukacyjny z otwartymi zasobami edukacyjnymi, dostarczający narzędzi do edukacji w trybie online lub hybrydowym, interdyscyplinarny podręcznik do dziennikarstwa obywatelskiego, a także cykl 15 wykładów video, dostępnych na portalu edukacyjnym.

Obecnie prace skupiają się nad głównym celem projektu – opracowaniu nowego modułu specjalizacyjnego „Dziennikarstwo obywatelskie”, którego wdrożenie planowane jest na studiach licencjackich i magisterskich z filologii polskiej – informuje bielska uczelnia.

Więcej: https://www.ath.bielsko.pl/dziennikarstwo-obywatelskie-dla-rozwoju-regionalnego/

 

jsz 


Humanistyka