Ponad 4 mln zł z Narodowego Centrum Nauki na realizacje projektów badaczek Politechniki Łódzkiej

26.08.2022
MARCIN GADOMSKI / AGENCJA SE / EAST NEWS

Trzy projekty realizowane przez badaczki z Politechniki Łódzkiej (PŁ) sfinansuje Narodowe Centrum Nauki z programów OPUS 22 oraz OPUS LAP. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 4 mln zł.

Prawie 1,8 mln zł otrzyma projekt: „Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukleozydów (m5C, hm5C, f5C, ca5C, m1G) w translacji i chorobach człowieka” kierowany przez  dr hab. inż. Grażynę Leszczyńską, prof. PŁ. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Blisko 1,5 mln zł przyznano na realizację projektu: „Kluczowa rola trójkąta: karotenoidy-retinoidy-cytochromy w rozwoju i progresji nowotworów”, kierowanego przez prof. Halinę Abramczyk z Wydziału Chemicznego.

Ponad 800 tys. zł trafi na realizację projektu „Dokładne i wydajne metody obliczeniowe oparte na formalizmie grupy renormalizacyjnej macierzy gęstości DMRG dla dużych cząsteczek”. Badaniami pokieruje prof. Katarzyna Pernal z Instytutu Fizyki PŁ. Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Liborem Veisem z Czeskiej Akademii Nauk.

jp


Badania i rozwój