Porozumienia o współpracy Politechniki Poznańskiej z instytutami wojskowymi

08.11.2023
fot. Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska będzie współpracować z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k/Warszawy i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie – informuje uczelnia.

Partnerzy zapowiadają współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze celów kluczowych dla działalności obydwu stron, w szczególności takich jak promocja praktycznych aspektów i osiągnięć działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej, organizacja i realizacja praktyk studenckich oraz aktywizacja zawodowa studentów, doskonalenie procesu kształcenia i podnoszenie jego jakości. 

Porozumienia pozwolą przede wszystkim na realizację przedsięwzięć naukowych, badawczych oraz projektów przy udziale pracowników Politechniki Poznańskiej, które wpisują się w Priorytetowe Kierunki Badań w resorcie obrony narodowej, jak również główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony Państwa na lata 2025-2039.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/porozumienie-z-wojskowym-instytutem-techniki-pancernej-i-samochodowej

 

jsz


Badania i rozwój