Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Waryński Origin sp. z o. o.

10.11.2023
fot. PW Filia w Płocku

W imieniu Politechniki Warszawskiej (PW) porozumienie podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW, a ze strony spółki Waryński Origin, prezes Zarządu – Karol Kowalczyk.

Porozumienie zakłada, że płocka filia PW oraz Waryński Origin będą współpracować w zakresie: działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, działalności edukacyjno-naukowej oraz wymiany doświadczeń.

Dokument zakłada także realizację przez Filię PW w Płocku zleconych opracowań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wynikających ze współpracy oraz realizację prac inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z potrzebami spółki Waryński Origin, w szczególności w zakresie procesów technologicznych spawania stali stopowych/ niestopowych i stali stopowych/niestopowych i stali trudno spawalnych.

Przewidziano także praktyki i staże studenckie w spółce Waryński Origin.

jp


Badania i rozwój