Porozumienie o współpracy NCBR i NCN

02.02.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) podpisały porozumienie o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki. Współpraca NCBR i NCN daje większe możliwości rozwoju polskim naukowcom m.in. w ramach programu Tango, na który NCBR przeznaczy 40 mln zł.

Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi, który stworzy nowe możliwości wykorzystania efektów prac naukowców w praktyce. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych, dzięki czemu realizowane są najlepsze projekty z różnych dziedzin. „Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, by zapewnić jak najlepsze warunki prowadzenia badań, zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Podpisane dziś przez NCBR i NCN porozumienie to kolejny krok na drodze doskonalenia mechanizmów wsparcia, z których skorzysta polska nauka i gospodarka” powiedział  Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5912,ncbr-oraz-ncn-zaciesniaja-wspolprace.html


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe Wydarzenia