Porozumienie o współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz i Politechniki Białostockiej

15.12.2021

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz i Politechniki Białostockiej podpisali porozumienie o współpracy dotyczące większego rozwoju aktywności Sieci na Podlasiu. W wydarzeniu wziął udział wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Politechnika Białostocka dołącza do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. Porozumienie ma na celu zwiększenie aktywność Sieci Badawczej Łukasiewicza na Podlasiu. Dzięki temu białostocka uczelnia uzyska nowe możliwości dotyczące rozwoju naukowego i badawczego.

Wśród obszarów, które zostały objęte porozumieniem znalazły się: transport i logistyka, budownictwo i nauka o środowisku, informatyka, mechanika, branża elektryczna i elektroniczna, a także wykorzystanie metod foresightu.

Porozumienie podpisali dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej oraz dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

jp


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe