Powołano Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej

18.06.2021

W dniu 17 czerwca 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) Chatka Żaka podpisano Akt Kooperacji Lubelskich Uczelni Wyższych i Miasta Lublin, który dotyczy powołania Lubelskiej Przestrzeni Kultury Studenckiej, czyli Lubelskiego PKS-u.

Jest to projekt do którego organizatorzy chcą zaprosić wszystkich studentów z Lublina i dać im przestrzeń do wspólnego działania, we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności.

Integracja, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji społecznych, edukacja pozaformalna, animacja, obecność w kulturze studenckiej, rozwijanie talentów, sieciowanie, rozwój osobisty to tylko niektóre spośród procesów, jakie chcemy rozwijać wśród studentów lubelskich uczelni w ramach projektu Lubelski PKS – czytamy w komunikacie UMCS.

Do założeń projektu należy stworzenie przestrzeni dla wszystkich studentów lubelskich uczelni, przeznaczonej do produktywnego spędzania wolnego czasu przy wsparciu kadry, zespołu pedagogów i menadżerów kultury oraz mediów tworzących Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

jp


Szkolnictwo wyższe