Rusza projekt „System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice”

17.06.2021

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczyna realizację projektu „System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice”. Celem działań jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia – czytamy w serwisie uczelni. 

Główne założenia projektu to zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji. Projekt zakłada m.in. opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi i uruchomienie akcji „Ambasador Zagraniczny”, której celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.

Uczelnia zapowiada także dostosowanie i rozbudowę programu lojalnościowego do potrzeb absolwentów zagranicznych, w tym opracowanie elektronicznej wersji karty absolwenta oraz podniesienie kompetencji pracowników poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyt na uczelniach zagranicznych.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/ue-katowice-wsrod-zwyciezcow-konkursu-nawa-welcome-to-poland.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe