Powstała baza z ofertą badawczą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

07.03.2023
AGH

Powstał system informatyczny z ofertą badawczą Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie, w którym można znaleźć informacje na temat uczelnianej infrastruktury badawczej i jej możliwości pomiarowych. Projekt został zrealizowany w ramach programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

System został opracowany w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Obejmuje wszystkie jednostki, dzięki czemu w jednym miejscu można zapoznać się z możliwościami badawczymi całej uczelni.

Sekcja „baza aparatury” skierowana jest zarówno do pracowników Akademii, jak i osób niezwiązanych z AGH, a zainteresowanych skorzystaniem z jej infrastruktury badawczej. Z kolei „lista oprogramowania” to oferta wyłącznie dla pracowników, studentów i doktorantów AGH.

Więcej:
https://oferta-badawcza.agh.edu.pl/

jp


Badania i rozwój