Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu powstaje w Poznaniu

06.03.2023
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt.

Dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesna i innowacyjna infrastruktura badawczo-rozwojowa służąca prowadzeniu badań na światowym poziomie w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt. 

Centrum ma być nowoczesnym, specjalistycznym budynkiem w którym planuje się prowadzenie badań z obszaru nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, przedklinicznych i translacyjnych umożliwiających przeniesienie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej – czytamy w serwisie uczelni. 

Więcej: https://puls.edu.pl/aktualno-ci/wmurowanie-kamienia-w-gielnego-pod-budow-centrum-klinicznego-br-medycyny-i-hodowli

 

jsz


Badania i rozwój