IDEAS NCBR zawarł porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym

06.03.2023
IDEAS NCBR

Porozumienie zawarte między IDEAS NCBR a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB) ma charakter ramowy i jego szczegóły zostaną wypracowane w toku dalszej współpracy. 

Strony porozumienia postawiły przed sobą następujące cele: rozwój badawczo-naukowy. Obie instytucje zajmą się kształceniem doktorantów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja; prowadzenie badań i projektów badawczo-rozwojowych w obszarach inżynierii oprogramowania oraz sztucznej inteligencji; wzajemne bieżące informowanie o prowadzonych programach badawczych i zdiagnozowanych potrzebach badawczych.

Współpraca obu instytucji ma przyczynić się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z obszaru AI będzie miało szansę zyskać swoją kontynuację w postaci praktycznych zastosowań opracowanych technologii w administracji czy w biznesie. 

jp


Badania i rozwój