Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizuje projekt DATAMITE 

03.03.2023
Poznanńskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

W ramach unijnego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horizon Europe wystartował projekt DATAMITE – „Data Monetization, Interoperability, Trading & Exchange”. Inicjatywa realizowana jest przez konsorcjum złożone z 26 partnerów z 12 krajów. Wśród instytucji realizujących projekt znalazło się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Głównym celem projektu DATAMITE jest wzmocnienie pozycji europejskich firm poprzez dostarczenie modułowych, otwartych, wielodomenowych oraz wielodziedzinowych rozwiązań do poprawy monetyzacji, interoperacyjności w handlu i wymianie danych. Prace w projekcie skupiać się będą na trzech różnych wdrożeniach w takich obszarach jak: rolnictwo, energia, przemysł oraz produkcja, a także klimat.

W ramach projektu PCSS jest odpowiedzialny za pilotaże – wdrożenia, a także realizuje, wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  i spółką IDFS, pilotaż rolniczy – czytamy w serwisie Centrum.

Więcej: https://www.pcss.pl/projekt-datamite-uwolnienie-potencjalu-monetyzacji-danych/

 

jsz


Badania i rozwój