Powstanie „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica”

17.01.2023
UMCS

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie opracują „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica”, który stanowi kontynuację europejskiej serii wydawniczej Historic Towns Atlases, realizowanej pod patronatem International Commission for the History of Towns. 

W ramach serii europejskiej ukazało się ponad 530 atlasów miast z 18 krajów. Do tej pory wydano 46 zeszytów miast polskich, a 5 kolejnych jest w trakcie opracowania.

Na ten projekt lubelscy badacze otrzymali  ponad 925 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe”.

Celem projektu przygotowanego przez międzywydziałowy zespół pracowników Katedry Geomatyki i Kartografii oraz Instytutu Historii UMCS jest przygotowanie nowej metodyki opracowania atlasów w obliczu skomplikowanej i niepewnej podstawy źródłowej. 

jp


Humanistyka