Badaczka Uniwersytetu Gdańskiego współautorką raportu Voices of Culture

16.01.2023
Uniwersytet Gdański

Dr Irena Chawrilska – koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – jest jedną z autorek raport  Voices of Culture. Praca podejmuje temat relacji zachodzących między dobrostanem młodzieży a uczestnictwem w kulturze (Brainstorming Report on Youth, Mental Health and Culture). 

Autorzy raportu to przedstawiciele różnych obszarów: kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej edukacji i nauki z 22 krajów europejskich – czytamy w serwisie gdańskiej uczelni.

Publikacja ukazuje, w jaki sposób muzyka, taniec, sztuka, wizyty w muzeach i centrach kultury mogą pomagać w zarządzaniu stresem i zapobieganiu mu w życiu codziennym. Podejmowanie działań artystycznych ułatwia budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, pewności siebie oraz rezyliencji. Uczestnictwo w kulturze może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwoju chorób psychicznych, np. depresji w okresie dojrzewania.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4619/dr-irena-chawrilska-w-projekcie-voices-culture-raport-kultura-zdrowie-psychiczne-mlodziezy-dostepny

 

jsz


Humanistyka