Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej

13.01.2023
MSZ

Na tegoroczną 34. edycję Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej nadesłano 23 prace magisterskie obronione w 2022 r.  

Komitet Nagrody pod przewodnictwem Arkadego Rzegockiego, Szefa Służby Zagranicznej nie przyznał Nagród, przyznał natomiast trzy wyróżnienia:

Anatolowi Jaśkowcowi za pracę pt. Chinese foreign direct investments in Poland: international and European law dimensions, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej; Aleksandrze Kochman za pracę pt. The right to be forgotten in European case law. On the judical dialogue of the highest european courts regarding digital human rights, napisaną w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra hab. Marcina Wiącka oraz Natalii Matiaszczyk za pracę pt. Relacje pomiędzy Polską a Koreą Północną po 1989 roku, napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dra hab. Radosława Bani.

jp


Humanistyka