Prawo o profilu praktycznym w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

24.06.2021

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) w Warszawie uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i od 1 października 2021 roku rozpoczyna kształcenie na stacjonarnych, bezpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym.

Kształcenie na studiach prawniczych w SWWS będzie miało charakter praktyczny. Służyć temu będzie m.in. stworzenie małych grup ćwiczeniowych, objęcie studentów indywidualną opieką naukową oraz możliwość wyboru przez studenta jednej z trzech ścieżek zawodowych (ścieżki sądowo-prokuratorskiej, ścieżki prawniczych zawodów regulowanych − adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika lub ścieżki konsularno – legislacyjnej).

W ramach tych ścieżek studenci będą odbywać praktyki zawodowe w sądach, prokuraturach i kancelariach prawnych, poznając jednocześnie specyfikę wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Ten cykl studiów uzupełniony będzie praktykami w wybranym organie administracji publicznej.

Rejestracja kandydatów na studia na kierunku prawo będzie trwać do 7 lipca 2021 roku. Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie irk.swws.edu.pl.

jp


Humanistyka Szkolnictwo wyższe