Prof. Mateusz Hołda nagrodzony przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

19.01.2023
Piotr Molecki/East News

Profesor Mateusz Hołda z Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie otrzymał Wektora 2022. Wyróżnienie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przyznano mu za ponadprzeciętne dokonania w świecie nauki i wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju oraz za bycie najmłodszym w historii Polski naukowcem z tytułem profesora.

Wektory są przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – powołaną w 1989 organizację pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. 

Statuetki trafiają do przedstawicieli świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce.

jp


Nowoczesna gospodarka