Projekt Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej dofinansowany z Funduszy Norweskich

23.04.2020

Naukowcy z wydziału inżynierii materiałów, budownictwa i środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej zrealizują projekt „Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation”.

Projekt, dzięki któremu z wełny polskich owiec powstaną innowacyjne produkty o zastosowaniu przemysłowym, znalazł się w gronie 44 innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych w konkursach POLNOR i POLNOR CCS. Łączna kwota dotacji to ponad 61,5 mln euro.

O granty w obu konkursach, finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, starało się ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów.

jsz


Badania i rozwój