Projekt z Funduszu Węgla i Stali po raz pierwszy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

15.03.2024
Fot. Tomasz Kawka/East News

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) wspólnie z Głównym Instytutem Górniczym, Polską Grupą Górniczą, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg i Universidad de Oviedo zrealizują projekt „Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami kopalnianymi w kierunku zielonej gospodarki”. Pieniądze na badania uzyskano z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Celem badaczy jest opracowanie rozwiązań, technologii i wytycznych pozwalających na optymalizację gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie górniczym. Wyniki uzyskane dla analizowanego studium przypadku będą podstawą do opracowania rozwiązań technologicznych, wytycznych do wdrożenia oraz modeli biznesowych.

Rolą pracowników UPP w projekcie będzie określenie potencjału innowacyjnych substratów  glebowych wytworzonych na bazie odpadów górniczych i innych do produkcji roślinnej o różnym przeznaczeniu, w tym do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub zdewastowanych działalnością gospodarczą człowieka. 

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/projekt-z-funduszu-w-gla-i-stali-po-raz-pierwszy-na-upp

 

jsz 


Nowoczesna gospodarka