Przyznano nagrody naukowe ufundowane przez firmę Bayer

01.12.2022
mat. prasowe Bayer

 Znamy laureatów nagród naukowych, fundowanych przez firmę Bayer: Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nagrody AgroBioTop. Każdego roku wyróżniani są w ten sposób wybitni polscy naukowcy z dwóch obszarów: kardiologii oraz agrobiotechnologii. 

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, został laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Otrzymał ją za cykl prac pt. „Nowe strategie postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych”. 

Dr Jakub Baranek z Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został laureatem nagrody AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. 

 

jp


Medycyna i biotechnologia