Politechnika Łódzka ma nowe centrum badawcze

05.12.2022
Jacek Szabela PŁ

W Instytucie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej (PŁ) otwarto Centrum Badań Nowych Związków Aktywnych Biologicznie Potencjalnie Użytecznych w Diagnostyce Medycznej.

W nowym centrum będą prowadzone interdyscyplinarne prace badawcze z szeroko rozumianego pogranicza nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i nauk o życiu. Dotyczą one poszukiwania związków użytecznych w nowoczesnej diagnostyce medycznej, jak również nowych cząsteczek aktywnych biologicznie i wpisują się w zestawienie zagadnień niezwykle istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka – informuje PŁ.

Główny nurt prac będzie nakierowany na badania z obszaru technik omicznych, poszukujących markerów i biomarkerów w chorobach: krążeniowych, nowotworowych czy zakaźnych, a także korelacji z ich dalekofalowymi skutkami, m.in. chorobami o podłożu autoimmunologicznym, czy też zakażeniami patogenami chorobotwórczymi – wyjaśnia prof. Łukasz Abrecht, prorektor ds. nauki w PŁ i dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PŁ.

jp


Medycyna i biotechnologia