Raport otwarcia Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia

22.09.2023
Gazeta SGH

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu został zaprezentowany raport otwarcia nowo powstałego w Szkole Głównej Handlowej (SGH) Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia. Raport „Leki, świadczenia, technologie. Proponowane kierunki zmian w perspektywie 5-letniej” jest pierwszym efektem pracy tego zespołu – informuje Gazeta SGH.

W opracowaniu zidentyfikowano i poddano analizie wyzwania, przed którymi stoi lub stanie system ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat.

Raport składa się z trzech podstawowych segmentów – leki, świadczenia zdrowotne i technologie medyczne – które stanowią główne i wzajemnie się przenikające osie tego systemu. W każdym z nich wskazaliśmy priorytetowe problemy dotyczące dostępności, jakości oraz otoczenia instytucjonalnego, przybliżając jednocześnie najważniejsze definicje, uwarunkowania otoczenia, interesariuszy oraz wybrane dobre praktyki, krajowe lub zagraniczne – powiedziała dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, która kieruje pracami Think Tanku.

#SGH dla ochrony zdrowia to wspólna inicjatywa SGH oraz trzech firm mecenasów: Grupy LUXMED, GE HealthCare oraz Polpharmy.

jp


Medycyna i biotechnologia